Kwaliteits­instrumenten

SKILZ ontwikkelt multi­disciplinaire kwaliteits­instrumenten voor de langdurige zorg. Het vastleggen wat goede zorg is in kwaliteits­instrumenten, zoals richtlijnen en handreikingen, zorgt voor een eenduidig, gedragen kader voor degenen die zorg of begeleiding geven. Ook biedt het de cliënt, mantelzorgers en familieleden houvast bij de beoordeling van de zorg die zij ontvangen. Afhankelijk van het type instrument wordt vaak ook beschreven welke zorg professionals horen te leveren en hoe. Verder wordt rekening gehouden met juridische kaders en uitzonderings­situaties.

Momenteel werkt SKILZ aan meerdere kwaliteits­instrumenten: wils­bekwaamheid, slaap­problemen, mondzorg, slikproblemen, proactieve zorg­planning en, zelf­management­ondersteuning. Binnen het Samenwerkings­verband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) werkt SKILZ aan twee richtlijnen: Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker en de richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces.

Nieuwe thema's die recent opgepakt zijn: