Welkom bij SKILZ

SKILZ werkt samen met zorgprofessionals, cliënten en naasten aan multidisciplinaire richtlijnen. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van de langdurige zorg.

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van mondzorg tot wilsbekwaamheid en van slaapproblemen tot zelfmanagementondersteuning. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.