Werkwijze

De ontwikkeling van een richtlijn is een proces waar veel partijen, zoals beroepsverenigingen en cliëntvertegenwoordigers, bij betrokken zijn.

Benieuwd hoe dit proces bij SKILZ in zijn werk gaat? Bekijk onze animatie.

Richtlijnmethode SKILZ

SKILZ ontwikkelt multidisciplinaire richtlijnen en handreikingen volgens de richtlijnmethode van SKILZ (deze is gebaseerd op de AQUA leidraad). In deze richtlijnmethode staat beschreven welke fases er in het ontwikkelproces zijn en wat de rol van de werkgroepleden uit de verschillende beroeps- en cliëntenorganisaties is. Het ontwikkelproces gebeurt in nauwe samenwerking met de procesbegeleider en de werkgroep.

Het ontwikkelen van een richtlijn neemt 18 tot 24 maanden in beslag en beslaat de volgende fases (per fase kunt u zien wat er gebeurt):


Zo ontwikkelt SKILZ richtlijnen en handreikingen, die zorgprofessionals gebruiken als handvatten om zo goed mogelijke zorg te leveren. Ook cliënten, mantelzorgers en familie kunnen deze  instrumenten gebruiken om te beoordelen of ze goede zorg krijgen.

Klik hier om de richtlijnmethode te lezen of te downloaden

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.