Werkwijze

De ontwikkeling van een richtlijn is een proces waar veel partijen, zoals beroepsverenigingen en cliëntvertegenwoordigers, bij betrokken zijn.

Benieuwd hoe dit proces bij SKILZ in zijn werk gaat? Bekijk onze animatie.

Richtlijnmethode SKILZ

SKILZ ontwikkelt multidisciplinaire richtlijnen en handreikingen volgens de richtlijnmethode van SKILZ (deze is gebaseerd op de AQUA leidraad). In deze richtlijnmethode staat beschreven welke fases er in het ontwikkelproces zijn en wat de rol van de werkgroepleden uit de verschillende beroeps- en cliëntenorganisaties is. Het ontwikkelproces gebeurt in nauwe samenwerking met de procesbegeleider en de werkgroep.

Het ontwikkelen van een richtlijn neemt 18 tot 24 maanden in beslag en beslaat de volgende fases (per fase kunt u zien wat er gebeurt):


Zo ontwikkelt SKILZ richtlijnen en handreikingen, die zorgprofessionals gebruiken als handvatten om zo goed mogelijke zorg te leveren. Ook cliënten, mantelzorgers en familie kunnen deze  instrumenten gebruiken om te beoordelen of ze goede zorg krijgen.

Klik hier om de richtlijnmethode te lezen of te downloaden

Disclaimer

SKILZ is de afkorting van Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg. SKILZ maakt richtlijnen voor de langdurige zorg.

Richtlijnen zijn documenten die zorgverleners en zorg­organisaties gebruiken om zo goed mogelijke zorg te leveren. Cliënten, mantel­zorgers en familie gebruiken de richtlijnen om te beoordelen of ze goede zorg krijgen.

SKILZ omschrijft de langdurige zorg als intensieve en blijvende zorg die dagelijks door zorg­verleners en vrijwilligers wordt verleend. Deze zorg is gericht op behoud en bevordering van de kwaliteit van leven, en minder gericht op herstel. Zowel thuis of zorginstelling kan deze zorg geboden worden.

Ook andere mensen maken gebruik van de langdurige zorg. Bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische ziekte. Toch zijn SKILZ-richtlijnen niet voor hen gemaakt. SKILZ benoemt daarom in elk instrument voor wie het wél bedoeld is. Het advies is om het instrument alleen voor die groep mensen te gebruiken.

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg. Van mondzorg tot wilsbekwaamheid en van slaapproblemen tot zelfmanagementondersteuning. Ook aan richtlijnen binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.