Bureau

Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden van SKILZ en de communicatie daarover. Het bureau wordt geleid door directeur Marieke van der Waal. Zij is sparring­partner voor het bestuur en denkt mee over het beleid en de lange­termijn­strategie van SKILZ. Zij onderhoudt contact met de initiatief­nemers, de stakeholders, het werkveld en de Raden. Zij faciliteert de proces­begeleiders die zich bezighouden met de ontwikkeling van richtlijnen. Verder stelt zij het beleidsplan op en draagt zorg voor de meerjarenagenda.

Wie werken er bij het bureau?

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.