Richtlijnen

SKILZ ontwikkelt multi­disciplinaire richtlijnen voor de langdurige zorg. Het vastleggen wat goede zorg in richtlijnen is zorgt voor een duidelijk, gedragen kader voor zorgprofessionals die zorg of begeleiding geven. Ook biedt het de cliënt, mantelzorgers en familieleden houvast om de zorg te beoordelen die zij krijgen. Afhankelijk van de richtlijn wordt vaak ook beschreven welke zorgprofessionals horen te leveren en hoe. Verder wordt rekening gehouden met juridische kaders en uitzonderings­situaties.

Momenteel werkt SKILZ aan meerdere richtlijnen:

Op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg vind je de gepubliceerde richtlijnen.