Richtlijnen

SKILZ ontwikkelt multi­disciplinaire richtlijnen voor de langdurige zorg. Het vastleggen in richtlijnen wat goede zorg is, zorgt voor een duidelijk, gedragen kader voor zorgprofessionals die zorg of begeleiding geven. Ook biedt het de cliënt, mantelzorgers en familieleden houvast om de zorg te beoordelen die zij krijgen. In de richtlijn wordt beschreven wat goede zorg is en hoe deze zorg het beste kan worden verleend. Verder wordt rekening gehouden met juridische kaders en uitzonderings­situaties.

Momenteel werkt SKILZ aan meerdere richtlijnen:

Op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg vind je de gepubliceerde richtlijnen.

Voor monodisciplinaire richtlijnen kun je terecht bij de betreffende beroepsverenigingen, waaronder RAILZ (een samenwerking tussen Verenso en NVAVG) voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG.