Gepubliceerde richtlijnen

In juni is de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg gepubliceerd.

Platform Richtlijnen Langdurige Zorg

De richtlijnen en handreikingen die SKILZ publiceert zijn te vinden op http://www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

Dit platform is door SKILZ ontwikkeld om richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg op één centrale plek vindbaar te maken voor zorgprofessionals, cliënten en naasten. Ook is er meer informatie te vinden, zoals samenvattingskaarten en informatie voor cliënten en naasten. Per richtlijn of handreiking zijn er ook andere links naar relevante informatie opgenomen.

Heb je een vraag over een gepubliceerde richtlijn? Stuur dan een e-mail naar: vraag@richtlijnenlangdurigezorg.nl