Gepubliceerde richtlijnen

De handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg
De richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg
De richtlijn Slikproblemen
De richtlijn Mondverzorging
De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen
De handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid
SRI-richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerker
SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

Platform Richtlijnen Langdurige Zorg

De richtlijnen en handreikingen die SKILZ publiceert zijn te vinden op http://www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

Dit platform is door SKILZ ontwikkeld om richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg op één centrale plek vindbaar te maken voor zorgprofessionals, cliënten en naasten. Ook is er meer informatie te vinden, zoals samenvattingskaarten en informatie voor cliënten en naasten. Per richtlijn zijn er ook andere links naar relevante informatie opgenomen.

Heb je een vraag over een gepubliceerde richtlijn? Stuur dan een e-mail naar: vraag@richtlijnenlangdurigezorg.nl