Raden

Om de verbinding met het werkveld te leggen en te borgen dat de richtlijnen ook echt bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van de langdurige zorg, wordt SKILZ ondersteund door diverse Raden. De Raden adviseren over knelpunten in de praktijk, de kennisbehoefte in het werkveld, actuele ontwikkelingen, prioriteiten en de praktische implementatie van de door SKILZ ontwikkelde richtlijnen. Zij doen dit ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Ervaringsraad

De Ervaringsraad bestaat uit belangenbehartigers van hen die gebruikmaken van de langdurige zorg en hun mantelzorgers. In deze wordt het cliƫntperspectief vertegenwoordigd.

De Ervaringsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Alzheimer Nederland
 • KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten
 • LOC Waardevolle zorg
 • MantelzorgNL
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland

Adviesraad

Vertegenwoordigers vanuit de beroepsverenigingen, de diverse opleidingen, de wetenschap en het onderzoeksveld komen bijeen in de Adviesraad.

De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen 
 • Opleiding AVG
 • Samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO)
 • Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV)
 • MBO-Raad
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Paramedisch platform
 • Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON)
 • Wetenschappelijk College Verpleegkunde
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Partnerraad

In de Partnerraad zijn werkgeversorganisaties, zorgverzekeraars, overheid en de toezichthouder vertegenwoordigd.

De Partnerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • ActiZ
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Zorgthuisnl

Wil je in contact komen met een lid van een van de Raden? Of heb je een vraag, tip of opmerking over de werkzaamheden van de Raden? Neem dan contact op met bureau@skilz.nu.