Bestuur en organisatie

Het bestuur van SKILZ bestaat uit vertegenwoordigers van Verenso, V&VN, NVAVG, NIP, NVO en BPSW voorgezeten door een vertegenwoordiger vanuit het cliëntperspectief. Het bestuur is koersbepalend en besluitvormend. De rol van het bestuur is toezicht houden op de werkzaamheden van het bureau.

Bestuursleden