“Ga op zoek naar de kruisbestuiving tussen de ouderen- en gehandicaptenzorg”

Algemeen

Ronald Schmidt Partnerraad

“Als er in de langdurige zorg iets misgaat, dan blijkt vaak dat alle betrokken partijen hun afzonderlijke deel goed hebben gedaan. Maar het overzicht over het geheel ontbrak. Mensen weten van elkaar niet wat ze doen en houden elkaar niet op de hoogte, dat moet echt veranderen. Daarin zien wij een prachtige rol voor SKILZ: het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten die het overzicht bieden.” Aan het woord is Ronald Schmidt, bestuurder bij Cordaan in Amsterdam en namens Actiz lid van de Partnerraad van SKILZ. Hierin zijn werkgeversorganisaties, zorgverzekeraars, overheid en de toezichthouder vertegenwoordigd.

Kruisbestuiving

“Richtlijnen op zichzelf zijn ingewikkeld. Ze worden in het hele werkveld gecreëerd (of toegepast), maar het ontbreekt vaak aan overzicht. Zo zijn er monodisciplinaire richtlijnen voor de ouderen- en gehandicaptenzorg, maar missen er multidisciplinaire richtlijnen die een overzicht creëren over de gehele langdurige zorg van een patiënt.” Volgens Ronald is dat dan ook precies waar SKILZ toegevoegde waarde biedt: “De langdurige zorg is van huis uit multidisciplinair. Maar de accenten verschillen. In de gehandicaptenzorg gaat het om het bouwen van een langdurige relatie met een cliënt en ligt de focus op herstel of zelfstandig worden van cliënten. De ouderenzorg legt daarentegen meer de nadruk op het om kunnen gaan met medische zorg. Bij Cordaan denken we dat er kruisbestuiving bestaat tussen deze twee types zorg. SKILZ zou daarnaar op zoek moeten gaan. Wat zijn de sterke en zwakke punten van die beide disciplines? Wat kun je daarvan leren? Wat zie je als je in elkaars schoenen gaat staan? Die kruisbestuiving biedt kleur en verdieping aan de kwaliteitsinstrumenten.”

Maatschappelijk perspectief

Ronald neemt namens Actiz zitting in de Partnerraad om mee te denken over de thema’s die SKILZ behandelt, maar ook om het maatschappelijk perspectief van de kwaliteitsinstrumenten te borgen: “Het kan medisch gezien heel interessant zijn om een richtlijn voor bijvoorbeeld urineweginfecties op te stellen, maar er zijn andere thema’s in de langdurige zorg die veel belangrijker zijn.” Ronald ziet drie maatschappelijke uitdagingen met grote impact op de langdurige zorg: “Allereerst de toenemende vergrijzing en dus een toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van de langdurige zorg. Daarmee samenhangend neemt ook de complexiteit van de langdurige zorg toe. Tot slot is er een groot capaciteitsgebrek. Er zijn simpelweg te weinig mensen die langdurige zorg kunnen verlenen. Die uitdagingen zijn er nu al en zullen in de toekomst alleen maar urgenter worden. Vanuit dat perspectief vinden we het vanuit Actiz belangrijk om mee te denken met SKILZ. Wij moedigen het aan dat SKILZ kwaliteitsinstrumenten ontwikkelt die ook antwoord geven op die maatschappelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd praktisch uitvoerbaar zijn.”