“Het cliëntenperspectief zou altijd het startpunt voor een kwaliteitsinstrument moeten zijn” 

Algemeen

“Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de langdurige zorg en de wijze waarop die zorg wordt verleend overal hetzelfde is. Maar dat is in de praktijk niet altijd zo. Daarom is het belangrijk om te beschrijven wat goede langdurige zorg nu eigenlijk is.” Klaartje Spijkers en Tijmen van Wiltenburg zijn namens Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij de Ervaringsraad van SKILZ. We gaan in gesprek over het belang van het cliëntenperspectief bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en de zoektocht naar gedeelde belangen.  

Beleidsmatige focus 

Klaartje Spijkers werkt als senior-adviseur bij de Patiëntenfederatie Nederland en zit in het team Medisch Specialistische Zorg (voorheen Kwaliteit). Tot voor kort nam Klaartje deel aan de Ervaringsraad van SKILZ. Tijmen van Wiltenburg neemt haar plek over. Tijmen maakt deel uit van het team Eerste Lijn en Langdurige Zorg bij de Patiëntenfederatie en kent de langdurige zorg inhoudelijk vanuit de wijkverpleging. Binnen de Ervaringsraad heeft de Patiëntenfederatie een beleidsmatige focus. Klaartje: “Het gaat er ons vooral om dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven en dat de ervaringen van patiënten en cliënten daarbij worden meegenomen. Binnen de Ervaringsraad dragen wij daar vanuit het cliëntenperspectief graag aan bij.”

Implicaties voor cliënten  

Dan gaat het niet alleen om het vaststellen van kaders zegt Tijmen: “Ik zie het ook als onze rol om vanuit dat cliëntenperspectief de juiste thema’s te agenderen binnen SKILZ en stil te staan bij de implementatie van de kwaliteitsinstrumenten. We moeten namelijk bij onszelf te rade gaan of handleidingen en richtlijnen die heftige implicaties hebben voor cliënten of leiden tot hogere werkdruk onder zorgprofessionals, niet teveel gevraagd zijn. Als het toepassen van een handreiking te veel vergt van een zorgprofessional of cliënt, dan verdwijnt het in een lade en verbetert de zorg zeker niet. Het cliëntenperspectief zou wat ons betreft dus altijd het startpunt bij de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument moeten zijn.” 

Het hele speelveld overzien 

Binnen de Ervaringsraad vraagt Tijmen ook aandacht voor kennisdelen en samenwerken: “Laten we vooral de samenwerking opzoeken met andere, lopende initiatieven. Wat wordt er qua kwaliteitsinstrumenten al ontwikkeld voor de langdurige zorg en door wie? En vooral ook waarom?” Klaartje vult aan: “Om de kwaliteit te verbeteren moeten we de thema’s benaderen vanuit verschillende disciplines. Je kunt veel efficiënter samenwerken als je onderwerpen die in alle sectoren voorkomen samen oppakt. Met ruimte voor aanbevelingen vanuit de eigen beroepsgroep. Dat kost minder tijd, minder geld en er kan een flinke efficiencyslag gemaakt worden. Juist omdat je goed weet waar de afbakening van de ene en de andere beroepsgroep zit, kan iedereen daar bijdragen waar het zinvol is.”  

Gedeelde belangen 

In dat dynamische speelveld is het volgens Klaartje belangrijk voor SKILZ om steeds op zoek te gaan naar gedeelde belangen en deze te benadrukken. “Daar kan SKILZ de komende jaren haar meerwaarde laten zien. Net als bij de ontwikkeling van de meerjarenontwikkelagenda en de aansluiting bij het Richtlijnen Netwerk Nederland.” Tijmen sluit af: “Als we de goede energie vasthouden en zo doorgaan in 2022, dan kunnen we vanuit SKILZ laten zien: We are here to stay! Dan staat SKILZ in haar kracht als kenniscentrum voor kwaliteitsinstrumenten in de langdurige zorg.”