Richtlijnmethode voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten

SKILZ ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten voor het verbeteren van de langdurige zorg. Zorgprofessionals gebruiken de aanbevelingen in deze kwaliteitsinstrumenten als handvatten om zo goed mogelijke zorg te leveren. CliĆ«nten, mantelzorgers en familie gebruiken die instrumenten om te beoordelen of ze goede zorg krijgen. Onder de term kwaliteitsinstrumenten vallen diverse documenten zoals richtlijnen, handreikingen, standaarden en protocollen. Maar hoe komen kwaliteitsinstrumenten eigenlijk tot stand? En wat is de rol van werkgroepleden uit de diverse beroeps- en cliĆ«ntenorganisaties? 

SKILZ heeft een eigen methode ontwikkeld die het proces van de ontwikkeling van SKILZ-kwaliteitsinstrumenten beschrijft.  Dit vindt namelijk plaats volgens een vast proces in nauwe samenwerking tussen de procesbegeleider en de werkgroep. Voor de totstandkoming van een kwaliteitsinstrument wordt onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten uit de deskresearch, de knelpuntenanalyse, het literatuuronderzoek en commentaar en feedback vanuit de werkgroep en klankbordgroep. 

Klik hier om de richtlijn ontwikkelmethode te lezen of te downloaden.

Gerelateerde berichten

Alle berichten