Doe mee aan de focusgroep slikincidenten in de langdurige zorg

Slikproblemen

Voor de richtlijn slikproblemen die SKILZ momenteel ontwikkelt, zijn we op zoek naar mantelzorgers van een oudere of iemand met een verstandelijke beperking die langdurige zorg ontvangt.

In de focusgroep willen we het gesprek voeren over ervaringen en behoeften die er zijn rond de zorg die gegeven wordt bij slikproblemen. Bent u mantelzorger en heeft u ervaring met zorg rondom slikproblemen? Klik dan op de volgende link voor meer informatie en aanmelding:  https://nl.surveymonkey.com/r/FocusgroepMantelzorgSlikproblemen 

U mag dit natuurlijk ook doorgeven aan iemand die u kent en die mee zou willen doen.