Een nieuw jaar … 
Vooruitblik op 2023 door Petrie Roodbol, voorzitter bestuur SKILZ 

Algemeen

Petrie Roodbol Voorzitter SKILZ

De afgelopen vijf jaar heeft SKILZ haar fundament gelegd. Vanuit ‘een goed idee’ is met vallen en opstaan een nieuwe, veerkrachtige organisatie ontwikkeld met een jong, deskundig en ambitieus team dat hard werkt aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg. En dat niet alleen.

Deze organisatie bouwt haar expertise op en werkt vanuit een open cultuur en krachtenbundeling intern en extern. SKILZ wil verbinden en samenbrengen. Denk hierbij aan zorgprofessionals, cliënten en naasten en zorgorganisaties. SKILZ wil ook een organisatie zijn waarin vertrouwen wordt gesteld en waarmee de samenwerking wordt gezocht. En dat stelt SKILZ ook in de toekomst voor mooie uitdagingen! 

Wat gaat 2023 brengen? 

Het jaar 2023 wordt een spannend jaar. De “proof of the pudding is in the eating.…”. Want dit jaar worden de eerste SKILZ-richtlijnen en handreikingen gepubliceerd en gaan deze hun weg vinden in de praktijk. Pas als ze echt gebruikt worden en de kwaliteit van zorg erdoor vooruitgaat, wordt het doel van SKILZ behaald om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de langdurige zorg te verbeteren. Tegelijkertijd heeft SKILZ op de uiteindelijke toepassing van de richtlijnen niet zo veel directe invloed; de zorgprofessionals zullen dit met behulp van hun beroepsorganisaties zelf moeten doen en daarbij gefaciliteerd moeten worden door het management van hun organisaties. Indirect heeft SKILZ echter wel invloed! Dat is een van de redenen waarom bij de ontwikkeling van richtlijnen en handreikingen al zo veel mogelijk verschillende professionals en vertegenwoordiging vanuit cliënten en hun naasten worden betrokken. Dit zorgt ervoor dat het onderwerp vanuit alle kanten wordt belicht. Met als streven het bieden van de juiste, doelmatige zorg, gebaseerd op het beste bewijs uit de wetenschap én uit de praktijk.  

Verbinding met de praktijk 

Voordat er aan een ontwikkeling van een richtlijn wordt begonnen, wordt via een brede inventarisatie eerst goed nagegaan wat de precieze behoefte is van het veld en wat de knelpunten zijn. SKILZ wil graag nauw bij de praktijk betrokken zijn om hen goed te kunnen bedienen. Er is inmiddels een breed gedragen meerjarenagenda ontwikkeld met onderwerpen die om (her)nieuwde kwaliteitsinstrumenten vragen en waarvoor subsidie is aangevraagd. De richtlijnen die nu verschijnen zijn het begin van een reeks.  

Om richtlijnen te kunnen gebruiken moeten zorgprofessionals ze uiteraard makkelijk kunnen vinden. Daarom is er een online informatieplatforum ontwikkeld (www.richtlijnenlangdurigezorg.nl) waarop de SKILZ-richtlijnen en handreikingen straks te vinden zijn en waar ook ruimte is voor relevante richtlijnen die door andere beroepsverenigingen en organisaties zijn ontwikkeld. Ook wordt er gewerkt aan onder meer samenvattingskaarten om de invoering van richtlijnen te vergemakkelijken.  

En last but not least, op 23 maart organiseert SKILZ haar eerste inhoudelijke congres. Vanuit de verschillende richtlijnen wordt ingegaan op de dilemma’s die spelen in de langdurige zorg en hoe de richtlijnen daar aanbevelingen voor doen.  

Voor SKILZ wordt 2023 een jaar waarin ze haar werk kan voortzetten en dat doet ze graag samen met u! Met samenwerking hoog in het vaandel, wens ik u een voorspoedig 2023.