Start richtlijn zingevende dagbesteding 

Dagbesteding

Dit jaar start SKILZ met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor zingevende dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en jonge mensen met dementie.

De meeste cliënten in de langdurige zorg hebben een groot deel van hun leven gewerkt. Als dat werk wegvalt door pensioen of fysieke of mentale beperkingen, bestaat de kans dat iemand minder actief wordt, omdat het werk en de betekenis ervan wegvalt. Hierdoor kan iemand snel fysiek of mentaal achteruitgaan. Hoewel er vaak wel dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd, is men hiervoor veelal afhankelijk van het aanbod en de frequentie ervan. Daarnaast is het onduidelijk of deze activiteiten bijdragen aan iemands persoonlijke behoefte voor zingevende dagbesteding en of deze passen bij de verschillende leeftijdsgroepen. 

Er bestaan handreikingen over het gesprek tussen zorginstellingen en naasten om goede zorg te leveren. Daarnaast bestaan er ook handreikingen voor het gesprek met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie over zingeving. Maar het is onduidelijk of deze handreikingen bijdragen aan de daadwerkelijke invulling van zingevende dagbesteding voor alle cliënten.  

Dit jaar start SKILZ met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor zingevende dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en jonge mensen met dementie. De eerste stap is het doen van deskresearch om te onderzoeken welke richtlijnen of handreikingen er al zijn en welke literatuur beschikbaar is. Ook gaat SKILZ een knelpunteninventarisatie uitzetten om te onderzoeken welke knelpunten er worden ervaren in het werkveld. Dit bepaalt de inhoud van het kwaliteitsinstrument. Daarna zal er een multidisciplinaire werkgroep worden samengesteld die aan de slag gaat met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument dat aansluit op de behoefte van het werkveld.  

Heeft u interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? Neem dan contact op met SKILZ voor meer informatie.     

Gerelateerde berichten

Alle berichten