Blik op de toekomst: Verouderingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking 

Kwaliteitsinstrumenten

zorgmedewerker dame steun

We worden steeds ouder. Ouderen met of zonder een verstandelijke beperking verschillen in hun zorgbehoeften, maar hun gezondheidsklachten kunnen bij het ouder worden overeenkomen. Er is nog onvoldoende aandacht voor verouderingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor SKILZ een goede reden om dit thema op te pakken in het kader van de meerjarenagenda 2023-2026.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een kortere levensverwachting en de verouderingsproblemen openbaren zich vaak eerder dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. In de praktijk is er nog onvoldoende aandacht voor het herkennen en behandelen hiervan. Dit is belangrijk want daardoor kan eerder gestart worden met passende ondersteuning en behandeling gericht op functiebehoud en preventie van verdere achteruitgang. Voorbeelden zijn onder meer gehoor- of visuele problemen, verminderde mobiliteit en achteruitgang van het geheugen.

Hoe verder? 

SKILZ zal eerst een knelpunteninventarisatie uitvoeren om te onderzoeken welke knelpunten er worden ervaren bij de zorg voor de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking. Op basis hiervan wordt de inhoud van het kwaliteitsinstrument bepaald. Eind dit jaar zal een multidisciplinaire werkgroep worden samengesteld die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument die past bij de behoefte van zorgverleners. Deze werving vindt plaats via de beroepsverenigingen. Heeft u interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? Neem dan contact op met SKILZ voor meer informatie.