Blik op de toekomst: signaleren van pijn en lichamelijk ongemak  

Pijn mensen met een verstandelijke beperking

Meisje pijn en ongemak

Cliënten in de langdurige zorg zijn niet altijd in staat om klachten op de voor ons gebruikelijke manier te uiten. In 2015 heeft V&VN twee richtlijnen ontwikkeld over het signaleren van pijn en lichamelijke ongemak bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze richtlijnen zijn aan herziening toe. Op verzoek van V&VN zal SKILZ deze thema’s oppakken in het kader van de meerjarenagenda 2023-2026. SKILZ zal voor beide thema’s een kwaliteitsinstrument ontwikkelen voor mensen met een langdurige zorgvraag waaronder mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. 

Cliënten in de langdurige zorg kunnen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie niet altijd goed aangeven wat hun klachten zijn. Tegelijkertijd komen zowel pijn als lichamelijk ongemak veel voor. Pijn door bijvoorbeeld de aanwezigheid van onderliggende aandoeningen zoals artrose, osteoporose, decubitus of kanker. Lichamelijk ongemak kan daarnaast aanwezig zijn door misselijkheid, obstipatie, problemen met horen en zien, of door lichamelijke klachten als gevolg van bijwerkingen van medicatie. 

Omdat cliënten klachten anders of niet uiten, worden pijn en lichamelijk ongemak onvoldoende of niet tijdig gesignaleerd. Dit kan leiden tot onderbehandeling en een verminderde kwaliteit van leven. Het tijdig herkennen van alarmsignalen en vroegtijdig inzetten van interventies kan bijdragen aan het comfort en de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die pijn of lichamelijk ongemak ervaren. 

SKILZ zal starten met een knelpunteninventarisatie om te onderzoeken welke knelpunten er worden ervaren. Dit bepaalt de inhoud van de kwaliteitsinstrumenten. Begin 2023 zullen twee multidisciplinaire werkgroepen worden samengesteld die aan de slag gaan met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten die aansluiten op de behoefte van het werkveld. 

Heeft u interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? Neem dan contact op met SKILZ voor meer informatie.