SRI-richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker 

Infectiepreventie

Zorgverlener met vrouw

SKILZ begeleidt samen met het RIVM het proces van de ontwikkeling van de SRI-richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker. Dit ontwikkeltraject is al vergevorderd en naar verwachting zal dit najaar de conceptrichtlijn de commentaarfase ingaan.   

Naast de SRI-richtlijn Persoonlijk hygiëne medewerker, heeft SKILZ ook de richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker op de agenda staan om te herzien. Tijdens de coronapandemie heeft iedereen gemerkt dat de persoonlijke hygiëne heel belangrijk is om overdracht van infecties te voorkomen. Niet alleen de persoonlijke hygiëne van degene die verblijft in een zorginstelling, maar ook de persoonlijke hygiëne van de bezoeker is van belang om overdracht van infecties te voorkomen. Tijdens de herziening van deze richtlijn (huidige WIP-richtlijn) wordt bepaald of de huidige aanbevelingen nog steeds toereikend zijn. Ook wordt aansluiting gezocht bij de aanbevelingen in de SRI-richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker. 

Zodra de SRI-richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker in de afrondingsfase zit, zal SKILZ starten met het samenstellen van een werkgroep. Deskundigen op het gebied van infectiepreventie en ervaren zorgverleners werken samen met patiënten en cliënten aan de ontwikkeling van de richtlijn.