Stand van zaken richtlijn Mondzorg 

Mondzorg

mondzorg oudere dame

Wie een gezonde mond heeft, kan zonder pijn eten, praten en lachen. Helaas is een gezonde mond niet voor iedereen weggelegd. Zorgafhankelijke cliënten, zoals kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, hebben vaak een slechte mondgezondheid. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en heeft impact op de kwaliteit van leven.  

Er is een werkgroep samengesteld met expertise vanuit zowel de ouderenzorg als gehandicaptenzorg, aangevuld met specifieke kennis vanuit mondzorgverleners, zoals tandartsen, tandprothetici en mondhygiënisten. De richtlijn biedt zorgverleners in de langdurige zorg, die dagelijks voor cliënten zorgen, handvatten om goede mondverzorging uit te voeren. 

Praktijkervaring

Bij mondzorgproblematiek speelt vaak afweergedrag, zoals blijkt uit deze praktijkervaring van tandarts en werkgroeplid Wim Klüter, die ook werkzaam is in de ouderenzorg: “Recent zag ik een oudere dame met dementie in een zorginstelling waarbij een brug met kronen was afgebroken vanwege gaatjes bij de tandwortel. Helaas kon ik die constatering alleen maken door het goed bestuderen van de losgekomen constructie. Zij weigerde mondinspectie zoals ze ook dagelijkse mondverzorging weigert. Een lastige situatie omdat je graag wilt helpen zo’n probleem op te lossen.” 

Dit soort situaties vormt een grote uitdaging in de langdurige zorg bij mondzorg, zoals in dit geval bij cliënten met cognitieve problemen. 

In de richtlijn zijn vanuit de knelpunten uitgangsvragen geformuleerd. Deze uitgangsvragen zijn:  

  • Wat zijn de risicofactoren van een slechte mondgezondheid? 
  • Hoe moet mondgezondheid in kaart worden gebracht? 
  • Hoe moet de dagelijkse mondverzorging uitgevoerd worden? 
  • Welke methoden zijn er om motivatie voor de dagelijkse mondverzorging te vergroten?  
  • Welke methoden zijn er om afweergedrag bij de dagelijkse mondverzorging te verminderen?

Op dit moment wordt gewerkt aan het literatuuronderzoek. Na de zomer gaat de werkgroep aan de slag met het formuleren van overwegingen en aanbevelingen op basis van de conclusies vanuit de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is de werkgroep bezig met het beantwoorden van de uitgangsvragen waarvoor geen duidelijke antwoorden in de literatuur voorhanden zijn. Naar verwachting wordt de richtlijn medio 2023 gepubliceerd. 

Meer informatie over de richtlijn Mondzorg is hier te vinden.