Verbinding met de praktijk

Mondzorg

tandenborstel

Verbinding met de praktijk; belangrijk voor het werk van SKILZ. Daarom liep SKILZ-procesbegeleider Bernadette van Glansbeek – Schutijser, in het kader van de richtlijn Mondzorg, mee tijdens het spreekuur van tandarts gehandicaptenzorg Ted Zuidgeest bij Koninklijke Visio. Ted is ook werkgroeplid van de richtlijn Mondzorg.

Bernadette vertelt: “Ik wilde graag een keer meelopen met een werkgroeplid om te ervaren hoe cliënten benaderd worden als het gaat om mondzorg. De cliënten die op het spreekuur kwamen hebben een verstandelijke beperking en daarnaast een visuele en of auditieve beperking. Een rustige, empathische benadering met veel geduld blijkt daarbij van belang. Ted gebruikt een vaste volgorde bij een controle; bekijken van de tanden, indien nodig tandsteen verwijderen, tandenpoetsen en fluoride aanbrengen. Daarbij laat hij cliënten de instrumenten voelen (Tell-show-feel-do methode) en telt hij bij elke handeling de tanden hardop en haalt na een aangekondigd aantal tellen zijn instrumenten uit de mond. Zo weten de cliënten hoe lang ze bepaalde houdingen vol moeten houden. Ted probeert daarnaast adviezen te geven aan begeleiders van cliënten, bijvoorbeeld over het gebruik van ragertjes.

Het viel mij op dat begeleiders (vaak inval- of flex-medewerkers door vakantie en personeelstekort) het soms echt lastig vonden om te vertellen hoe het met de mondgezondheid en mondverzorging gaat. Als de richtlijn klaar is, ligt er voor SKILZ een mooie uitdaging om onder meer een bondige en toegankelijke samenvatting te maken waar begeleiders goed mee aan de slag kunnen. Zo kunnen we de kennis uit de richtlijn zo goed mogelijk aan de begeleiders aanbieden.”