Start ontwikkeling van drie nieuwe SRI-richtlijnen

Infectiepreventie

In het voorjaar van 2023 start SKILZ met de ontwikkeling van drie SRI- infectiepreventierichtlijnen. Het gaat om de richtlijnen Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker, Huisdieren en planten en Basishygiëne bij lichaamsverzorging. Binnenkort volgt een oproep voor deelname aan deze werkgroepen.  

Momenteel werkt SKILZ, samen met het RIVM, aan de ontwikkeling van de SRI-richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerker. Nu deze richtlijn bijna naar de afrondingsfase gaat en de inhoud van de richtlijn vergevorderd is, kan worden gestart met de SRI-richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker. Welke maatregelen moeten een cliënt en bezoeker treffen om overdracht van infectieziekten te voorkomen? De richtlijn doet aanbevelingen voor persoonlijke hygiëne van cliënt en bezoeker.   

De SRI-richtlijn Huisdieren en planten richt zich op de mogelijke infectieziekten die via huisdieren en planten kunnen worden overgedragen. In deze richtlijn wordt ingegaan op maatregelen die nodig zijn om overdracht te voorkomen.

De SRI-richtlijn Basishygiëne bij lichaamsverzorging richt zich op de dagelijkse verzorging van de cliënt; het wassen en douchen, maar ook de mondverzorging en de huidverzorging zijn onderdelen. Het op een hygiënische manier zorgdragen voor lichaamsverzorging is de kern van deze richtlijn.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van deze werkgroepen? Houd dan de berichtgeving van uw beroepsvereniging in de gaten. Binnenkort krijgt zij van SKILZ een uitnodiging om leden voor de SRI-werkgroepen af te vaardigen.