SKILZ-congres “Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg” 

Algemeen

Congres beeld

SKILZ organiseert op 23 maart 2023 het congres “Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg” in Antropia te Driebergen.

Inschrijving

Het congres is gratis toegankelijk, maar u moet zich wel vooraf inschrijven. De inschrijving start op 23 januari a.s. via onze website. Alle lezers van de nieuwsbrief krijgen op 23 januari per e-mail een bericht hierover. Het congres is interessant voor zorgprofessionals, (kwaliteits)verpleegkundigen, artsen, directeuren, bestuurders, onderzoekers, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden. 

Programma

Tijdens het congres gaan we aan de hand van casussen en dilemma’s in op de hoofdpunten uit de richtlijnen en handreikingen die SKILZ de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. We gaan onder meer in op de dilemma’s die spelen bij wilsbekwaamheid, afweergedrag bij dagelijkse mondverzorging, infectiepreventie bij opvang en afvoer van urine en ontlasting. Maar ook wanneer je proactieve zorgplanning start en dilemma’s rondom veilig eten en drinken komen aan de orde. De kwaliteitsinstrumenten die zijn ontwikkeld voor deze thema’s worden dit jaar uitgebracht.  

Naast de inhoudelijke thema’s biedt het congres ook gelegenheid tot ontmoeten en bijpraten. 

Accreditatie

Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij V&VN (voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden), bij KNMG-GAIA (voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) en bij het Kwaliteitsregister voor psychologen en gedragstherapeuten en het Kwaliteitsregister voor Paramedici.  

Graag tot ziens op 23 maart 2023!