Knelpuntenanalyse Zingevende dagbesteding 

SKILZ is recent gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor zingevende dagbesteding.  

Voor mensen met een verstandelijke beperking en jonge mensen met dementie (onder 65 jaar oud) lijkt er na hun werkende leven, niet altijd een goede overgang te zijn naar een zinvolle dagbesteding. Het is een uitdagende taak om dagbesteding te bieden die past bij de behoefte van deze cliënten en wat voor hen belangrijk is in hun leven. Hoewel er diverse handreikingen bestaan over goede zorg en zingeving, is de relatie daarvan naar de invulling van dagbesteding nog onduidelijk. Ook ontbreekt er multidisciplinair kwaliteitsinstrument dat handvatten biedt bij het vormgeven hiervan.  

Bij de start van de ontwikkeling een kwaliteitsinstrument wordt een knelpuntenanalyse gemaakt van zaken waar zorgverleners in de praktijk tegenaan lopen. De resultaten van de knelpuntenanalyse vormen de basis voor de onderwerpen die aan bod zullen komen, zodat het kwaliteitsinstrument goed gaat aansluiten op de dagelijkse praktijk. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners uit verschillende disciplines de vragenlijst invullen om een goed beeld te vormen. 

Via https://nl.surveymonkey.com/r/KnelpuntenAnalyseZingevendeDagbesteding kun je de vragenlijst invullen. Verspreiden van deze link binnen je eigen organisatie stellen we ook erg op prijs. Bedankt!  

Gerelateerde berichten

Alle berichten