Handreiking Proactieve zorgplanning in de autorisatiefase

Proactieve zorgplanning

Vrouw steun schouder

De handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg is op 6 april de autorisatiefase ingegaan. In deze fase wordt de handreiking voor akkoord aan relevante verenigingen aangeboden. Naast de beroepsverenigingen Verenso, NVAVG, V&VN en BPSW zijn onder meer ook het NIP en de VGVZ (Nederlandse Vereniging van Geestelijk Verzorgers) hiervoor benaderd.

De autorisatiefase loopt tot 1 juni 2023.