Richtlijn Eenzaamheid 

SKILZ is in de zomer gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een richtlijn over eenzaamheid. Binnen de langdurige zorg is dit een groot probleem. Eenzaamheid kun je niet makkelijk zien en ook praten mensen zelf niet snel over eenzame gevoelens. Er is deskresearch gedaan en er zijn meerdere gesprekken met experts gevoerd. Hieruit blijkt dat zorgprofessionals niet goed weten wat zij tegen eenzaamheid kunnen doen. Om nog verder te achterhalen waar zorgprofessionals in de praktijk tegenaan lopen als het om eenzaamheid gaat, zal SKILZ binnenkort een knelpunteninventarisatie uitzetten over dit onderwerp.  

Van 28 september tot en met 4 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Neem eens een kijkje op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/ 

Gerelateerde berichten

Alle berichten