Richtlijnen in autorisatie 

Richtlijnen

De handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid en de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen zijn voorgelegd ter autorisatie. Beide zullen in december 2023 worden gepubliceerd.