Stand van zaken SRI-richtlijnen  

Infectiepreventie

Dit najaar zijn de eerste SRI richtlijnen geautoriseerd en zullen ook de eerste richtlijnen worden gepubliceerd. Een bijzondere en belangrijke mijlpaal! 

De eerste richtlijnen die zijn ontwikkeld, zijn generieke richtlijnen. Deze richten zich op alle drie de zorgdomeinen: medische specialistische zorg, publieke gezondheidszorg en de langdurige zorg.  

Tijdens het ontwikkelproces is duidelijk geworden dat verschillende domeinen op een aantal punten aanzienlijk verschillen. Zo verlopen sommige processen in een ziekenhuis heel anders dan in een kleinschalige woonvoorziening. Ook was het in veel gevallen een uitdaging om tot generieke aanbevelingen te komen. Het risico daarbij is dat specifieke aanbevelingen voor bepaalde situatie minder in de richtlijn aanwezig zijn. Ook sluit een (aanbeveling in een) richtlijn niet altijd aan op de situatie op de werkvloer. Daarom is vanuit SRI een aanvullende werkwijze ingebracht, waardoor SKILZ met behulp van een kerngroep de generieke richtlijnen bekijkt en waar wenselijk voor de langdurige zorg een extra slag gaat maken; dit kan zijn op gebied van detaillering, toepasbaarheid en/of uitvoerbaarheid.  

De SRI-richtlijnen voor de langdurige zorg worden gepubliceerd worden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl