Terugblik op 2023 

Algemeen

Marieke de Waal, directeur van SKILZ, blikt terug op 2023. 

‘2023 is een goed jaar voor SKILZ met mooie hoogtepunten. Vanuit de primaire doelstelling van SKILZ, het ontwikkelen van richtlijnen, zijn dit jaar de eerste zes richtlijnen (bijna) gepubliceerd. De publicatie van de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid en de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen volgen nog voor de kerst. Via LinkedIn, onze nieuwsbrief, maar zeker ook via de verschillende communicatiekanalen van onze samenwerkende partijen en stakeholders, is er veel aandacht besteed aan het verschijnen van de SKILZ-richtlijnen. Zo zijn bijvoorbeeld de berichten op LinkedIn over de publicatie van de richtlijn Slikproblemen en Mondverzorging veel gelezen en gedeeld.  

Naast het werk aan de gepubliceerde richtlijnen in 2023, is er in 2023 ook een vervolgsubsidie vanuit VWS aan SKILZ verstrekt. Er wordt dan ook weer hard gewerkt aan acht nieuwe thema’s, waaronder een richtlijn over obstipatie in samenwerking met V&VN en een richtlijn over (medische zorg voor) volwassenen met Downsyndroom in samenwerking met het kenniscentrum van FMS (Federatie Medisch Specialisten). Ook wordt gewerkt aan vijf SRI-richtlijnen. Vanuit het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie), waarin SKILZ samenwerkt met het RIVM en de FMS is dit jaar het tweede SRI-congres georganiseerd over duurzaamheid en richtlijnen.  

De samenwerking met onze stakeholders is prettig en constructief. We leren van elkaar en samen leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor cliënten in de langdurige zorg.  

Een ander mooi hoogtepunt in 2023 is het eerste SKILZ-congres in maart. Dit congres is bezocht door ruim 220 deelnemers. Tijdens het SKILZ-congres ‘Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg’, hebben de deelnemers inzicht gekregen in belangrijke zorgthema’s en aan de hand van dilemma’s is ingegaan op inzichten uit de SKILZ-richtlijnen en hoe deze vertaald kunnen worden naar de praktijk. Hierbij zijn dilemma’s over wilsbekwaamheid, mondverzorging, infectiepreventie, proactieve zorgplanning en slikproblemen aan de orde gekomen.  
Bezoekers hebben aangegeven dat ‘het nut van multidisciplinaire richtlijnen haarfijn werd aangetoond door de casuïstiek die iedereen zal herkennen’. Het programma is als verrassend ervaren, zowel inhoudelijk als qua opzet. Zo is bijvoorbeeld aangegeven door bezoekers: ‘Ingaan op dilemma’s en dat opschrijven in modules is precies de kracht van SKILZ en daar heeft het werkveld echt behoefte aan.’ SKILZ is van plan om in 2025 weer een congres te organiseren. 

Vanuit SKILZ hebben we ook deelgenomen aan de internationale GIN-conferentie in Glasgow. Bernadette van Glansbeek gaf hier twee presentaties. Ook hebben we meegewerkt aan het succesvolle SRI-congres over duurzaamheid. De zichtbaarheid van het werk van SKILZ neemt steeds meer toe.  

In 2023 is het bestuur van SKILZ verbreed. Een mooi en memorabel moment. Het bestuur van SKILZ, bestaande uit vertegenwoordigers van Verenso, NVAVG en V&VN is op 2 oktober is uitgebreid met afgevaardigden vanuit de beroepsverenigingen van psychologen (NIP), (ortho)pedagogen (NVO) en sociaal werkers (BPSW). Deze verbreding betekent een breder draagvlak voor het werk van SKILZ, maar ook verbreding van organisaties die de richtlijnontwikkeling op diverse manieren ondersteunen.  

Als SKILZ gaan we in 2024 enthousiast verder met de ontwikkeling van de diverse richtlijnen.’