Start werkgroep Omgaan met drang en het herkennen van verzet 

SKILZ is in de zomer van 2023 gestart met de voorbereidingen voor een multidisciplinaire richtlijn over het omgaan met drang en het herkennen van verzet. Het doel van deze richtlijn is zorgverleners handvatten te bieden om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met situaties bij drang en verzet.   

Inmiddels zijn alle voorbereidingen afgerond: de knelpunten zijn verzameld en geanalyseerd.  Hieronder lees je de belangrijke knelpunten die genoemd zijn:  

  • (Stil) verzet wordt niet altijd goed herkend door zorgprofessionals, onder andere door wisseling van personeel. 
  • Drang wordt ervaren als een moeilijk definieerbaar begrip en wordt vaak door verward met dwang. 
  • Er is onduidelijkheid over wat goede zorg is, maar waarin wel drang toegepast mag worden. 
  • Naasten gaan soms anders om met drang en verzet dan zorgprofessionals.  

Deze knelpunten worden meegenomen in het bepalen van de onderwerpen voor de richtlijn.  

De werkgroep is (grotendeels) gevormd en bestaat onder andere uit twee artsen VG, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een begeleider, een psycholoog, een ergotherapeut en een verpleegkundig specialist. In januari komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar. Met deze eerste bijeenkomst start de daadwerkelijke ontwikkeling van de richtlijn. 

Gerelateerde berichten

Alle berichten