Vooruitblik op 2024

Algemeen

In 2023 heeft SKILZ haar eerste zes richtlijnen gepubliceerd op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl In 2024 kijken we vooruit naar hoe deze richtlijnen hun weg vinden naar de langdurige zorg. We hebben al gezien dat diverse beroepsverenigingen en andere organisaties in de langdurige zorg, zoals Vilans, veel aandacht op websites en in nieuwsbrieven aan de SKILZ-richtlijnen en bijbehorende producten hebben gegeven

In 2024 gaan we de kennis vanuit de richtlijnen verder verspreiden door onder meer de organisatie van webinars en willen we tijdens enkele congressen de richtlijnen toelichten. Een richtlijn daadwerkelijk naar de praktijk brengen, vraagt om samenwerking met de praktijk. Daarom zijn we benieuwd naar jullie ervaringen hoe de richtlijnen worden gebruikt en welke vragen daarbij opkomen. Heb je al vragen of ideeën, laat het ons vooral weten.

SKILZ gaat in 2024 verder met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen op thema’s als Eenzaamheid, Omgaan met drang en het herkennen van verzet en Verouderingspoblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook aan de thema Obstipatie, Bewegen als gewoonte in de langdurige zorg, Zingevende daginvulling en Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking wordt verder gewerkt. De verwachting is dat deze laatste vier nieuwe richtlijnen in het najaar van 2024 worden gepubliceerd.

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) worden in 2024 ook meerdere richtlijnen gepubliceerd. Daar waar relevant, zal SKILZ per richtlijn, deze op maat maken voor de langdurige zorg. De SRI-richtlijnen voor de langdurige zorg worden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl gepubliceerd.