Kennismaken nieuwe bestuursleden SKILZ 

Algemeen

Handdruk - bestuursveranderingen

Het bestuur van SKILZ is eind 2023 uitgebreid met afvaardiging vanuit drie beroepsverenigingen, namelijk:  
de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) 
het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) 
de BPSW (Beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk) 

Daarnaast vond er een wissel plaats in de afvaardiging vanuit V&VN. In deze en de komende nieuwsbrief stellen we de nieuwe bestuursleden aan je voor. Deze keer zijn dat Hanneke Lugtenberg en Robin van den Kieboom.  

Hanneke Lugtenberg

Hanneke is coördinerend en persoonlijk begeleider bij Stichting Pim, een kleinschalige zorgwoning voor jongeren met een meervoudige beperking.  

‘Ik heb een prachtig vak in de gehandicaptenzorg. Het meegroeien in de langdurige relatie met de cliënten en het multidisciplinaire karakter zijn daarvan voorbeelden. Naast het medische aspect spelen ook sociale, gedrags- en communicatieve aspecten een rol. Het is zo veel meer dan zorg.  

Voor mij komt alles samen in de gehandicaptenzorg. Ik heb een medische achtergrond, maar merkte gaandeweg dat het vak van arts voor mij niet voldoende passend was. En daarom heb ik mijn weg vervolgd via een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zo ben ik in het sociaal werk terechtgekomen en in contact gekomen met de gehandicaptenzorg, wat voor mij echt onbekend was.  
Als stichting Pim vinden we het belangrijk dat onze cliënten, en alle andere cliënten in de gehandicaptenzorg zichtbaarder worden. Dat geldt ook voor de sector als geheel, want de stem van de sector wordt nog onvoldoende gehoord. Mede daarom heb ik de leergang Ambassadeurschap Gehandicaptenzorg vanuit VWS gevolgd om bij te dragen aan het meer op de kaart zetten van de sector, haar cliënten en professionals.  

Vanuit de beroepsvereniging BPSW ben ik op basis van deze achtergrond benaderd voor het bestuur van SKILZ. En dat past heel goed bij mij, want de brug slaan tussen kennis en praktijk binnen de langdurige zorg is waar ik me graag voor wil inzetten. We hebben elkaar nodig om de kennis vanuit verschillende expertises te bundelen en voor iedereen toegankelijk te maken. En de gehandicaptensector meer een stem geven hoort daar voor mij bij.’ 

Robin van den Kieboom

Robin is klinisch neuropsycholoog en werkt bij de Archipel Zorggroep in Eindhoven. Ook is hij bezig met zijn promotieonderzoek aan Tilburg University over het onderwerp: overbelasting bij mantelzorgers van mensen met dementie. Naast zijn klinische werk is hij ook actief op het gebied van onderzoek en opleiden binnen de Archipel Zorggroep. 

‘Binnen mijn werk ben ik verbonden aan meerdere afdelingen, zoals somatische afdelingen en een geriatrische revalidatieafdeling, waardoor ik met veel verschillende groepen cliënten in de ouderenzorg te maken heb.  
Mijn interesse voor de oudere mensen die zorg nodig hebben, is jong gewekt. Op mijn 14e was ik al vrijwilliger op een activiteitenafdeling bij een zorginstelling. Dat is later uitgegroeid tot een betaalde baan en zo kwam ik ook in aanraking met mensen met dementie op een gesloten afdeling. Dat heeft me vanaf toen gefascineerd en na mijn opleiding tot psycholoog ben ik gaan werken bij een zorgorganisatie voor senioren.  

Het werken met ouderen vind ik verrijkend. Hoe kun je voor hen kwaliteit van leven toevoegen, naast alle uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengt? Het werken met ouderen wordt vaak niet als aantrekkelijk gezien. Dat komt naar mijn idee vooral door het beeld dat bestaat over de ouderenzorg; we kunnen ouderen niet beter maken of van klachten afhelpen, ze zijn niet meer leerbaar etc. Mijn ervaring is echt anders en daar zet ik me graag voor in. En dat je samenwerkt met andere disciplines maakt het werk mooi en interessant.  

Ik ben benaderd vanuit het NIP met de vraag of het bestuur van SKILZ wat voor mij zou kunnen zijn. Dat overviel me eerst wel even, want ik heb nog niet veel bestuurservaring opgedaan. Maar de aanpak van SKILZ raakt erg aan hoe ik in mijn werk sta: samen met andere disciplines goede zorg bieden, waarbij de cliënt centraal staat.  Dat is ook precies waar SKILZ voor staat, dus daar zit een goede match.   

Bestuurslid zijn van SKILZ biedt mooie kansen om wat ik in de praktijk ervaar in te brengen en de kennis vanuit richtlijnen weer naar diezelfde praktijk terug te brengen.’