Productieve heidag werkgroep richtlijn Obstipatie  

Obstipatie

Vrouw obstipatie

Op woensdag 17 januari 2024 is een heidag georganiseerd voor de werkgroep die de richtlijn Obstipatie ontwikkelt. Op deze dag zijn alle hoofdstukken van de richtlijn besproken. Deze richtlijn wordt ontwikkeld in samenwerking met V&VN.  

 Obstipatie komt veel voor bij cliënten in de langdurige zorg en de wijkverpleging, zoals mensen met een verstandelijk beperking en ouderen. Bij hen zijn de signalen voor obstipatie soms lastig te herkennen. Het kan zich bijvoorbeeld uiten in het weigeren van eten en drinken, onrust, agressie of zelfbeschadiging. Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders spelen een belangrijke rol in de preventie en zorg bij cliënten met obstipatie.  

 Tijdens de heidag zijn de verschillende hoofdstukken en de inhoudelijke opmerkingen met elkaar besproken. Ook het commentaar vanuit cliëntperspectief is hierin meegenomen.   

 De richtlijn bevat naast een inleiding drie inhoudelijke modules over risicofactoren voor het ontstaan van obstipatie, het observeren van het ontlastingspatroon van cliënten en leefstijladviezen en interventies voor het (preventief) behandelen van obstipatie. Tot slot bevat de richtlijn een hoofdstuk over de organisatie van zorg waarin de werkgroep de consequenties van de richtlijn voor de samenwerking, verantwoordelijkheden en training nader toelicht.   

 De komende periode zal de werkgroep in subgroepjes de laatste aanpassingen doorvoeren in de richtlijn, kennislacunes vanuit het literatuuronderzoek opstellen evenals een implementatieplan. De verwachting is dat de richtlijn in april 2024 verstuurd wordt voor commentaar.