Richtlijn Seksualiteit en intimiteit 

Seksualiteit en intimiteit

Eind 2023 is SKILZ gestart met een deskresearch en verkennende gesprekken met experts naar het thema Seksualiteit en intimiteit.  

Seksualiteit en intimiteit vormen een belangrijk onderdeel van kwaliteit van leven. Ook cliënten die langdurige zorg ontvangen, hebben behoefte aan seksualiteit en intimiteit, maar voor hen spelen de nodige uitdagingen. Zo kan de seksualiteitsbeleving worden beïnvloed door het wonen in een zorginstelling, door regels, sociale druk of gebrek aan privacy. Of het kan voor cliënten lastig zijn om hun behoeften goed aan te voelen of situaties goed in te schatten. Voor zorgprofessionals blijkt het lastig te zijn om over seksualiteit en intimiteit te praten. Er kan ook een spanningsveld ontstaan wanneer beperkende maatregelen, bedoeld om veiligheid te bieden, een cliënt minder goed in staat stellen om veilig te (leren) omgaan met seksuele behoeften en gedrag. Een richtlijn kan zorgprofessionals handvatten bieden voor het omgaan met deze dilemma’s.  

Op basis van de deskresearch en verkennende gesprekken zal SKILZ een vragenlijst in het werkveld uitzetten. Hierin kunnen zorgprofessionals en cliënten(vertegenwoordigers) aangeven welke knelpunten zij in de praktijk ervaren. 

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van deze richtlijn? Neem voor meer informatie contact op met de procesbegeleider Danique Bos via d.bos@skilz.nu