Publicatie SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

Algemeen / Infectiepreventie

Op 22 maart is de SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces gepubliceerd. De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen om besmetting met urine en feces te voorkomen bij het opvangen en afvoeren van deze lichaamsvloeistoffen binnen de langdurige zorg, en eveneens de medisch-specialistische zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van drie WIP-richtlijnen: WIP- Pospoelers en vermaalsystemen, WIP-richtlijn Urinelozing en stoelgang (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen) en de WIP-richtlijn Verzorging: urinelozing en stoelgang (revalidatiecentra). Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er zijn diverse methoden op urine en feces op te vangen en af te voeren. In de richtlijn komen de diverse opvangmethoden aan bod: opvang in het toilet, via een po, postoel, urinaal, via incontinentiemateriaal, stomamateriaal, opvangzakken en overige opvangmaterialen. Ook de diverse afvoermethoden worden uitgelicht: afvoer via pospoeler, via de vermaler, het toilet of via de afvalbak eventueel in combinatie met een vacumeermachine.

Om de passende methoden te kiezen, is er een keuzehulp in de richtlijn opgenomen. Thuis is het gebruik van het toilet de reguliere methode. Deze heeft de voorkeur boven alle andere methoden. Als het toilet echter niet gebruikt kan worden, zijn er diverse alternatieven voor het opvangen en afvoeren van urine en feces. De keuzehulp helpt bij het kiezen van de alternatieve opvang- en afvoermethode.

Je kunt de SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces ook vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl