Jaarbericht 2023 

Algemeen

SKILZ kijkt terug op een succesvol jaar. Zo zijn in 2023 de eerste zes richtlijnen gepubliceerd op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg (www.richtlijnenlangdurigezorg.nl). Ook wordt door werkgroepen hard gewerkt aan het ontwikkelen van richtlijnen op nieuwe thema’s. Bijvoorbeeld aan een richtlijn over Zingevende daginvulling en een richtlijn over Volwassenen met downsyndroom. Verder is er gewerkt aan vijf richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.  

Vanuit het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie), waarin SKILZ samenwerkt met RIVM en FMS, is dit jaar het tweede SRI-congres georganiseerd over duurzaamheid en richtlijnen.   

Een ander succes was het eerste SKILZ-congres in maart 2023. Dit congres is bezocht door ruim 220 deelnemers. Tijdens dit congres zijn diverse praktische dilemma’s bij thema’s van de SKILZ-richtlijnen aan de orde gekomen.     

Het bestuur van SKILZ, bestaande uit vertegenwoordigers van Verenso, NVAVG en V&VN, is in 2023 uitgebreid met afgevaardigden vanuit de beroepsverenigingen van psychologen (NIP), (ortho)pedagogen (NVO) en sociaal werkers (BPSW). Deze uitbreiding betekent een breder draagvlak voor het werk van SKILZ, maar ook verbreding van organisaties die de richtlijnontwikkeling op diverse manieren ondersteunen.  

Lees hier het complete jaarbericht van 2023