Vraag van de maand – juni

Slikproblemen

Een goede manier om je kennis actueel te houden is om deze af en toe toetsen. Daarom introduceert SKILZ de ‘Vraag van de maand’. Beantwoord de onderstaande vraag en check of jouw richtlijnenkennis nog up-to-date is!

Casus: Een naaste van een 85-jarige vrouw met slikproblemen geeft vaak roze koeken aan de cliënt. De naaste lijkt de gevaren van slikproblemen te onderschatten en wil de cliënt graag iets lekkers geven.  
Wat kun je als zorgverlener het beste doen? 


Mogelijke antwoorden:

Antwoord A

Benoem de mogelijke gevolgen aan de naaste. Als die toch de roze koeken wil blijven geven, dan laat je het los. 

Dit is niet correct. Antwoord C is het juiste antwoord. Lees hier waarom.


Antwoord B

Verbied de naaste om de cliënt roze koeken te geven. Het risico op overlijden is te groot en dat heeft ook voor jou als zorgverlener een impact.

Dit is niet correct. Antwoord C is het juiste antwoord. Lees hier waarom.


Antwoord C

Observeer samen met de naaste het eten van de roze koek en geef op basis daarvan informatie op maat, zodat de naaste de relevantie en het risico begrijpt. Zorg dat deze informatie herhaaldelijk terugkomt.

Heel goed. Dit was het juiste antwoord.

Toelichting:

Afstemming en communicatie tussen naasten en zorgverleners is heel belangrijk als het gaat om de zorg voor iemand met slikproblemen. Samen kijken wat er gebeurt en alternatieven proberen is belangrijk. Sommige interventies kunnen voor naasten tegen-natuurlijk voelen. Het is belangrijk om het gesprek hierover te voeren en naasten op de juiste manier te informeren. Meer informatie vind je in de SKILZ-richtlijn Slikproblemen


Antwoord D

Zorg dat je altijd aanwezig bent als de cliënt de roze koeken eet, zodat je kunt ingrijpen als het nodig is.

Dit is niet correct. Antwoord C is het juiste antwoord. Lees hier waarom.