Factsheet Omgaan met drang en het herkennen van verzet

Drang en verzet

Om goede zorg te bieden en weg te blijven van dwang, bestaat er een fase waarin zorgprofessionals drang kunnen uitoefenen om passende zorg te leveren aan een cliënt. Het blijkt voor een zorgprofessional echter niet altijd duidelijk in hoeverre ze het gedrag van een cliënt mogen beïnvloeden en dus drang mogen uitoefenen.

SKILZ ontwikkelt daarom de multidisciplinaire richtlijn Omgaan met drang en het herkennen van verzet. Hiervoor is een knelpunteninventarisatie in twee fases uitgevoerd. De eerste fase was een verkennende knelpunteninventarisatie die bestond uit het voeren van gesprekken met experts en het analyseren van verslagen van de taakgroep vanuit VWS, grijze literatuur en input uit een Wzd-café. De tweede fase was een aanvullende knelpunteninventarisatie die bestond uit een vragenlijst die breed is verspreid onder cliëntvertegenwoordigers en zorgprofessionals van alle betrokken disciplines.

In de factsheet lees je de belangrijkste knelpunten die zijn opgehaald en welke onderwerpen in de toekomstige richtlijn zullen worden opgenomen.