Vraag van de maand – juli

Slaapproblemen

Een goede manier om je kennis actueel te houden, is om deze af en toe te toetsen. Daarvoor biedt SKILZ de ‘Vraag van de maand’ aan. Beantwoord de onderstaande vraag en check of jouw richtlijnenkennis nog up-to-date is!

Casus: In het multidisciplinair overleg (MDO) in een verpleeghuis wordt een vrouwelijke cliënt van 85 jaar besproken. Verpleegkundigen zien haar vaak ’s nachts op de gang wandelen. Overdag lijkt mevrouw juist veel dutjes te doen. Tijdens het MDO wordt een slaapprobleem vermoed. Wat is nu de eerste stap?  

Mogelijke antwoorden:

Antwoord A.

Ga na of er een voor de hand liggende verklaring is voor de signalen van een slaapprobleem. Bijvoorbeeld door gesprekken met de cliënt en observatie.

Heel goed. Dit was het juiste antwoord.

Toelichting: Het is belangrijk om eerst te ontdekken of er een voor de hand liggende verklaring is. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met de cliënt en/of haar omgeving, of door observaties en rapportages van (mantel)zorg en begeleiding. Waar mogelijk kan de oorzaak van het symptoom worden aangepakt. Als er geen voor de hand liggende verklaring gevonden wordt, ga dan over tot diagnostiek. Meer informatie vind je in de SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen

Antwoord B.

Bedenk samen een plan voor mogelijke interventies en behandelingen, waaronder niet-farmacologische interventies.

Helaas. Dit was niet het juiste antwoord.

Antwoord A is het juiste antwoord. Lees hier waarom.

Antwoord C.

Schakel een collega in met expertise in slaapproblemen.

Helaas. Dit was niet het juiste antwoord.

Antwoord A is het juiste antwoord. Lees hier waarom.