Workshops SKILZ voorjaar 2024

Algemeen

De procesbegeleiders van SKILZ geven samen met werkgroepleden gedurende het jaar verschillende workshops op congressen door het hele land. Het doel hiervan is om meer mensen op de hoogte te brengen van het werk dat SKILZ doet, zorgprofessionals te ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen en om nieuwe input te ontvangen die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. In mei en juni zijn er weer verschillende workshops gegeven. Hieronder is een korte samenvatting te lezen over de inhoud van de verschillende workshops. 

SKILZ-workshop op Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag ActiZ 
Op de Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag van zorg-branchevereniging ActiZ waren namens SKILZ procesbegeleiders Alisa Dutmer en Marscha Engelen aanwezig. Samen met oud-werkgroepleden Peronneke Slaats en Sifra van Wijnen-den Boer hebben zij een workshop gegeven over de implementatie van SKILZ-richtlijnen. Een belangrijk thema, waarbij het van groot belang is dat kwaliteitsadviseurs en de richtlijnontwikkelaars van SKILZ elkaar weten te vinden.  

Tijdens de workshop werden deelnemers aan de slag gezet om over de implementatie van de richtlijnen ‘Slikproblemen‘ en ‘Gezonde slaap en slaapproblemen’ na te denken. Hoe zouden zij deze implementatie in hun organisatie aanpakken? En wat hebben we van elkaar nodig? Met name de hulpmiddelen zoals samenvattingskaarten, informatiekaarten voor cliënten/naasten en de signalenposter voor het herkennen van slikproblemen bleken erg in de smaak te vallen. Deze zijn te vinden op het richtlijnenplatform. In totaal hebben ongeveer 75 mensen deelgenomen aan de sessies. Hun input zal weer worden meegenomen bij de ontwikkeling van de komende richtlijnen en bijbehorende producten. 

Workshop Waardigheid en Trots voor de Toekomst 
Op het congres Waardigheid en trots voor de Toekomst van Actiz organiseerden procesbegeleider Marscha Engelen en oud-werkgroeplid Susanne van Hooft een workshop over de SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning. Bij zelfmanagementondersteuning gaat het om het ondersteunen van de cliënt in het dagelijks leven, op medisch, sociaal en emotioneel gebied. De deelnemers gingen enthousiast in discussie over de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de praktijk.

Inspiratiebijeenkomst: Samen thuis in infectiepreventie 
Op 17 juni werd in Den Bosch de inspiratiebijeenkomst ‘Samen thuis in infectiepreventie’ georganiseerd. Hier werden verschillende workshops gegeven waarin kennis werd gedeeld op het gebied van infectiepreventie. Ook werden tips gedeeld over de samenwerking met zzp’ers en ‘informele’ zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Eén van de workshops werd vanuit SKILZ gegeven door procesbegeleiders Femke Aanhane en Julia Morber. In deze interactieve workshop ‘Navigeer door nieuwe infectiepreventierichtlijnen in de langdurige zorg’ lichtten ze toe hoe je de nieuwste infectiepreventierichtlijnen kunt toepassen binnen jouw zorgorganisatie. Daarnaast legden ze uit hoe deze richtlijnen worden ontwikkeld. Richtlijnen voor de langdurige zorg op het gebied van infectiepreventie kun je vinden op de SRI-website.