Cookies en Privacybeleid

SKILZ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. In ons privacybeleid leggen we helder en transparant uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het privacybeleid kunt u aanvragen via bureau@skilz.nu