SRI-richtlijn Basishygiëne bij lichaamsverzorging

De ontwikkeling van de richtlijn Basishygiëne bij lichaamsverzorging is gestart. Deze richtlijn richt zich specifiek op cliënten in de langdurige zorg. De knelpuntenanalyse is begin 2023 uitgevoerd en de belangrijkste knelpunten zijn hiermee in kaart gebracht. Deze punten zullen de basis vormen voor de nieuwe richtlijn. De werkgroep wordt momenteel samengesteld. Zodra deze compleet is, wordt gestart met het ontwikkelproces van deze richtlijn.