SRI-richtlijn Huisdieren en planten

Het ontwikkelproces van de richtlijn is in volle gang. Het literatuuronderzoek wordt komende periode uitgevoerd en daarnaast wordt er door werkgroepleden geschreven aan de inhoud van de richtlijn. De verwachting is dat de richtlijn in het najaar van 2024 voor extern commentaar wordt aangeboden.