SRI-richtlijn Huisdieren en planten

In het najaar van 2022 is een knelpuntenanalyse uitgevoerd onder zorgverleners in zowel de medische als de langdurige zorg. Op basis hiervan is een eerste opzet gemaakt voor het raamwerk. De relevante beroepsverenigingen zijn benaderd voor het afvaardigen van werkgroepleden om de richtlijn te ontwikkelen. De werkgroep is ondertussen samengesteld en de eerste stap in het ontwikkelproces is gezet. De verwachting is dat de richtlijn medio 2024 is opgesteld.