SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

In het voorjaar 2022 is gestart met de herziening van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Na de knelpuntenanalyse is gebleken dat deze richtlijn onlosmakelijk is verbonden met de richtlijn Urinelozing en stoelgang. De werkgroep is om die reden uitgebreid met deskundigheid op het gebied van urine en feces zodat er verder gewerkt kon worden aan een nieuwe richtlijn onder de titel ‘Opvang en afvoer van urine en feces’.

Het ontwikkelproces voor deze richtlijn is afgerond en de richtlijn is voor autorisatie aangeboden.