SRI-richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker

Eind 2022 is gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker. In het najaar 2022 zijn door middel van een vragenlijst de knelpunten voor dit thema opgehaald. Op basis daarvan is het raamwerk opgesteld met daarin de indeling en vragen die terugkomen in de richtlijn. De werkgroep is samengesteld en eerste stappen in het ontwikkelproces zijn daarmee gezet. De verwachting is dat de richtlijn medio 2024 is opgesteld.