Bewegen als gewoonte in de langdurige zorg

Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk en draagt bij aan een goede gezondheid. Voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking zijn normen en beweegadviezen opgesteld. Maar het behalen van deze normen is een uitdaging voor deze groepen.

Bewegen en gezondheid

Bewegen is voor iedereen gezond. De landelijke beweegnorm die geldt is: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Daarnaast geldt voor volwassenen en ouderen een norm van minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning. Maar voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking is bewegen of extra bewegen vaak een uitdaging, ondanks adviezen die gegeven worden. Voor de laatste groep geldt ook dat zij afhankelijk zijn van anderen.  

Om het bewegen van beide groepen mensen die langdurige zorg ontvangen te bevorderen, ontwikkelt SKILZ op het thema bewegen een multidisciplinaire richtlijn. Dit gebeurt onder regie van procesbegeleiders Marscha Engelen en Tanja Mol. Doel van de richtlijn is zorgverleners ondersteunen in hoe zij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking meer kunnen laten bewegen. 

Stand van zaken

Begin januari 2023 is gestart met deskresearch. Bestaande documenten over het thema zijn in deze fase in kaart gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts uit het veld. Uit deze gesprekken blijkt dat de beweegadviezen niet altijd worden behaald en personeel behoefte heeft aan ondersteuning om dit in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Ook lijkt onduidelijk hoe zij cliënten meer kunnen laten bewegen, zonder dat er veel extra personele krachten voor ingezet moeten worden. Om deze knelpunten vast te stellen en andere knelpunten te achterhalen, heeft SKILZ een knelpuntenanalyse uitgezet. Ook wordt zo ingespeeld op ervaringen en behoeften van zorgprofessionals in de praktijk.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.