Infectiepreventie

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) ontwikkelt en actualiseert richtlijnen voor infectiepreventie in de medisch specialistische zorg, de openbare gezondheidszorg en de langdurige zorg. De richtlijnen worden ontwikkeld door de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en door SKILZ. Afhankelijk van het onderwerp is één van de drie partijen de trekker van het herzieningsproces. Bij de herziening van elke richtlijn worden relevante stakeholders in kaart gebracht en uitgenodigd om deel te nemen. Hierbij worden zorgverleners ook nadrukkelijk betrokken als stakeholder.

Hieronder vind je per SRI-richtlijn de status.

Femke Aanhane en Julia Morber zijn de procesbegeleiders voor de richtlijnen op het gebied van de infectiepreventie. Meer informatie over het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de richtlijnen infectiepreventie is te vinden op www.sri-richtlijnen.nl

Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.