Lichamelijk ongemak

Lichamelijk ongemak komt vaak voor bij cliënten in de langdurige zorg. Als lichamelijk ongemak snel wordt opgemerkt en vastgesteld, kan er goede zorg worden geboden. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn voor zorgprofessionals om lichamelijk ongemak tijdig te herkennen en signaleren. Deze ondersignalering kan negatieve gevolgen hebben voor cliënten en de maatschappij.  

In 2015 is de richtlijn ‘Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’ door V&VN gepubliceerd. De richtlijn is een hulpmiddel voor zorgprofessionals bij het proces van signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan het herkennen van signalen van lichamelijke problemen, het vaststellen van deze signalen en de (noodzakelijke) handelingen die moeten volgen nadat lichamelijke problemen zijn gesignaleerd. SKILZ verkent of de richtlijn wordt herzien en mogelijk uitgebreid naar de ouderenzorg. Dit gebeurt onder begeleiding van procesbegeleider Danique Bos.

Planning

In september 2024 wordt formeel gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Lichamelijk ongemak. De verwachting is dat de richtlijn gepubliceerd zal worden in de zomer van 2025. Bekijk hieronder de actuele status van de richtlijn, welke stappen er nog zullen volgen en wat hier aan vooraf is gegaan.

Status