Obstipatie

Obstipatie is een vervelende aandoening waarbij een cliënt niet of nauwelijks kan poepen. Obstipatie heet ook wel constipatie of verstopping en kan het dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. Ongeveer veertien procent van de bevolking ervaart weleens klachten van obstipatie​. Obstipatie komt veel voor bij cliënten in de langdurige zorg, zoals mensen met een verstandelijk beperking en ouderen. Bij hen zijn de signalen voor obstipatie soms lastig te herkennen. Het kan zich bijvoorbeeld uiten in het weigeren van eten en drinken, onrust, agressie of zelfbeschadiging. Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders spelen een belangrijke rol in de preventie en zorg bij cliënten met obstipatie.

Zorgverleners zijn op zoek naar handvatten hoe het ontlastingspatroon goed geobserveerd kan worden en hoe obstipatie tijdig gesignaleerd kan worden. Ook willen zorgverleners weten welke leefstijladviezen zij kunnen geven om obstipatie te voorkomen en welke methoden er zijn om obstipatie te behandelen. Daarnaast is er behoefte aan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden rond obstipatie.

SKILZ ontwikkelt in samenwerking met V&VN, onder regie van procesbegeleider Bernadette van Glansbeek - Schutijser, een multidisciplinaire richtlijn over obstipatie bij mensen in de langdurige zorg.

Werkgroep

Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)en KansPlus. Wim Verest (V&VN) is de voorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt ondersteund door een ervaringsdeskundige die vanuit het cliëntperspectief input geven.

Planning

Halverwege 2023 is gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Obstipatie. De verwachting is dat de richtlijn gepubliceerd zal worden in het najaar van 2024. Bekijk hieronder de actuele status van de richtlijn, welke stappen er nog zullen volgen en wat hier aan vooraf is gegaan.

Status