Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Pijn is het natuurlijke beschermingsmechanisme van het lichaam dat ons waarschuwt voor gevaar. Het ontbreken van dit mechanisme is zeldzaam en levensbedreigend. Mensen met een verstandelijke beperking hebben doorgaans meer ziekten en medische aandoeningen en ondergaan procedures die gepaard (kunnen) gaan met pijn. Maar juist bij deze mensen, die pijn vaak niet goed op de gebruikelijke manier kunnen uiten, wordt pijn vaak onderschat en dus onder behandeld. Dat heeft een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven. 

In 2014 is de richtlijn ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’ (V&VN) gepubliceerd. Uit onderzoek bleek dat begeleiders, maar ook medisch onderlegd personeel onvoldoende kennis hebben over pijnsignalering en pijnmanagement. Het doel van de huidige richtlijn was in die lacune te voorzien en zo het signaleren van pijn verbeteren. Inmiddels is de richtlijn bijna 10 jaar oud en gaat SKILZ, onder bgeleiding van Alisa Dutmer, de richtlijn herzien. 

Stand van zaken

Begin 2023 is gestart met de ontwikkeling. Door deskresearch is bestaande informatie in kaart gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts uit het veld. Tegelijkertijd is er een vragenlijst uitgezet onder zorgverleners om te achterhalen welke knelpunten zij ervaren bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met pijn. De factsheet kun je hier lezen.

In het najaar heeft de tweede werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden. Deze stond in het teken van methodisch werken bij pijn. In het nieuwe jaar zal de werkgroep de resultaten van het literatuuronderzoek voor de overige modules van de richtlijn bediscussiëren.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.