Start herziening richtlijnen infectiepreventie

Infectiepreventie

Infectiepreventie toilet

In opdracht van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaat SKILZ twee richtlijnen voor infectiepreventie herzien, gericht op persoonlijke hygiëne voor patiënten/cliënten en hun bezoek.  

Lees hier meer over de herziening van de richtlijnen voor infectiepreventie.