Knelpuntenanalyse voor de infectiepreventierichtlijn SRI Linnengoed

Infectiepreventie

Linnengoed kan tijdens het gebruik in een zorginstelling besmet raken met (ziekmakende) micro-organismen. Deze micro-organismen zijn afkomstig van zowel de cliënt als de medewerker. Ook na het wasproces kunnen er nog micro-organismen aanwezig zijn op linnengoed. Het is daarom van belang dat linnengoed tijdig wordt verschoond, op de juiste wijze wordt vervoerd en opgeslagen en dat schoon linnengoed voldoet aan de gestelde eisen. Zowel de wasserij als de instelling spelen hierbij een belangrijke rol. 

Onlangs is er een vragenlijst in het veld uitgezet om knelpunten op te halen voor de ontwikkeling van de SRI-richtlijn Linnengoed. Welke risico’s zijn er, welke aanbevelingen uit de huidige richtlijn sluiten niet (meer) goed aan en welke veranderingen zijn er op het gebied van linnengoed in relatie tot infectiepreventie? Om de huidige richtlijn te herzien, is informatie vanuit het werkveld essentieel. 

Mocht je knelpunten willen aanleveren, vul dan deze vragenlijst in. Deze knelpunten dienen als uitgangspunt voor de nieuw te ontwikkelen richtlijn.